Liên hệ

 ÁO THUN 24H

Địa chỉ:  Số 11, Cù Chính Lan , Quận Thanh Xuân

     ( Gần Ngã Tư Sở)

     ĐT: 04.35.58.65.20 – 0938.52.17.85

https://www.google.com/maps?ll=21.001106,105.823984&z=16&t=m&hl=vi-VN&gl=US&mapclient=embed&q=11+C%C3%B9+Ch%C3%ADnh+Lan+Kh%C6%B0%C6%A1ng+Mai+Thanh+Xu%C3%A2n+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+Vi%E1%BB%87t+Nam